Naše akce

<<9 / 2020>>
MoTuWeThFrSaSu
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

Festival dokumentárních filmů o lidských právech. V Uherském Hradišti od 21. 9. do 25. 9. 2020

14 15 16 17

Festival dokumentárních filmů o lidských právech. V Uherském Hradišti od 21. 9. do 25. 9. 2020

18

Festival dokumentárních filmů o lidských právech. V Uherském Hradišti od 21. 9. do 25. 9. 2020

19 20
21

Festival dokumentárních filmů o lidských právech. V Uherském Hradišti od 21. 9. do 25. 9. 2020

22

Festival dokumentárních filmů o lidských právech. V Uherském Hradišti od 21. 9. do 25. 9. 2020

23

Festival dokumentárních filmů o lidských právech. V Uherském Hradišti od 21. 9. do 25. 9. 2020

24

Festival dokumentárních filmů o lidských právech. V Uherském Hradišti od 21. 9. do 25. 9. 2020

Tento měsíc k Evropskému dni jazyků

Tento měsíc k Evropskému dni jazyků

25

Festival dokumentárních filmů o lidských právech. V Uherském Hradišti od 21. 9. do 25. 9. 2020

26 27
28 29 30     
Zobrazit kalendář

Akce ze Slovácka

Další akce

Anketa

Jsme součástí sítě Informačních

center pro mládež ČR!

Upozornění

V rámci akcí, pořádaných Informačním centrem pro mládež, jsou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce na webových stránkách ICM a na účtech sociálních sítí ICM a v tiskovinách.

Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Mohlo by tě zajímat

Facebook

Hradišťská hledačka

Každý den, v každé roční období, za každého počasí, od 8.00 do 18.00 hod. Příjemná procházka spojená se zábavným poznáváním historie královského města Uherské Hradiště se zlatým pokladem na konci. Vytiskněte si nebo vyzvedněte v Íčku.

Partneři

Napište nám

8 + 2

Dobrošem v UH

Možnosti dobrovolnictví v Uherském Hradišti a okolí.

  

Ve čtvrtek 4. května 2017 se v komunitní kavárně Cafe 21 v Uherském Hradišti konala beseda o možnostech dobrovolnictví v Uherském Hradišti a okolí „ Dobrošem v UH “.
Partnery besedy byli Oblastní charita Uherské Hradiště, Maltézská pomoc, o.p.s. a DDM Šikula.
V příjemné přátelské atmosféře, v kruhu lidí se společným zájmem – ochotou nezištně pomáhat druhým jen pro dobrý pocit, či úsměv – se hovořilo o možnostech dobrovolnictví, jeho radostech, ale i strastech.
Dobrovolníci se podělili o své zážitky a zkušenosti a přiblížili i nám, s tichým obdivem přihlížejícím „obyčejným“ lidem, proč má smysl pomáhat jiným.
Domů jsem odcházela s příjemným zjištěním, že dobří lidé žijí i mezi námi. A i když je na ulici možná na první pohled nepoznáte, tak vězte, že jsou i v Uherském Hradišti a okolí.
Pokud byl i váš sen stát se „superhrdinou“, tak zde jsou možnosti, jak se zapojit:

 

 

Maltézská pomoc

Je charitativní a humanitární organizace založená Suverénním řádem maltézských rytířů – Českým velkopřevorstvím v roce 2002. Její činnost stojí na 900leté tradici pomoci trpícím. Ústřední poslání je vyjádřeno mottem řádu: „Tuitiofidei et obsequiumpauperum.“Obrana víry a pomoc potřebným.

 

Dobrovolnické programy a cílové skupiny:

Maltézská pomoc je organizace, která se zaměřuje na pomoc lidem se zdravotním postižením, seniorům, sociálně slabým rodinám s dětmi, dětem z dětských domovů a kojeneckých ústavů, zajišťuje dopisování s vězni, pracuje s osobami bez domova, organizuje Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě a další aktivity dle potřeby v místech, kde působí.


Maltézská pomoc zřizuje na území České republiky několik center. Centrum Uherské Hradiště poskytuje v rámci své sociální služby pomoc rodinám s dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a několik dobrovolnických programů, kam patří:

 

1. Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

Činnost dobrovolníků v tomto typu programu spočívá především v nenásilném a přirozeném působení na dítě, jehož životní dráha je narušena obvykle sociálním či zdravotním problémem. Dobrovolník se stává kamarádem dítěte. Pravidelné schůzky jsou vyplněny volnočasovými aktivitami, doprovázením do škol a kroužků, doučováním apod. U nás se uskutečňuje hlavně forma doučování, která probírá v sociálně slabších rodinách.

 

2. Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Cílem dobrovolnické služby je psychosociální pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám. Naší snahou je motivovat vybrané a připravené dobrovolníky k vytvoření konkrétního vztahu mezi dobrovolníkem a klientem, aby tím bylo vytvořeno přátelství přerůstající bránu pobytového zařízení nebo domácnosti, a tím se umožnilo staršímu člověku, nemocnému nebo osobě se zdravotním postižením začleňování do společnosti – to samozřejmě v mezích jeho individuálních psychomotorických schopností. Dobrovolníkova aktivita by měla zvláště směřovat ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, k sociálně-terapeutickým činnostem a rovněž k pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

3. Pomoc osobám se zdravotním postižením při jednorázových akcích

Tento program je realizován zvláště během organizace Mezinárodního dne vozíčkářů v rámci státního svátku sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, při kterém potřebuje Maltézská pomoc jednorázovou pomoc dobrovolníků. Těm je hlavně svěřena péče o vozíčkáře nebo jinak postižené účastníky (podle povahy akce), popřípadě pomoc při organizaci akce.

Dobrovolníci jsou připraveni a vyškoleni v základní ošetřovatelské péči, v základech první pomoci a základech komunikace s osobami se zdravotním postižením.

 

Mezi nejběžnější aktivity, které dobrovolník Maltézské pomoci vykonává, patří:

- Činnosti zaměřené na prohlubování rozumových schopností a    dovedností (učení barev, básniček, procvičování jemné motoriky  skrze skládání puzzle, kostek, četba, atd.)
- Příprava na školní vyučování, upevňování školních dovedností,    získávání nových poznatků
- Zájmová činnost (křížovky, předčítání, sport, tanec, hra na hudební   nástroj)
- Výtvarné práce (kreslení, tvoření), ruční práce (pletení, háčkování)
- Hraní společenských her
- Vycházky, výlety, doprovody na akce (např. kulturní)
- Povídání s klientem (prostor pro vypovídání se, vzpomínání).


Každý zájemce o dobrovolnictví v Maltézské pomoci spolupracuje s Koordinátorem dobrovolníků, který jej provádí celým procesem od počátku spolupráce až po její ukončení. Maltézská pomoc zajišťuje novým dobrovolníkům vstupní školení a pravidelné supervize. Dále pak je možnost účastnit se vzdělávacích seminářů na témata spojená s dobrovolnictvím, nebo problematikou cílových skupin klientů, se kterými dobrovolníci přicházejí do kontaktu.


Kontaktní údaje:
Uherské Hradiště: PO 8-17 hod
E-mail: uh@maltezskapomoc.cz
www.maltezskapomoc.cz 

 

Oblastní charita Uherské Hradiště – Dobrovolnické centrum


„Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci.“


POSLÁNÍ:

Prostřednictvím dobrovolníků pomáháme tam, kde je naší pomoci potřeba.

 

CÍLE:

• zvyšovat povědomí veřejnosti o dobrovolnictví jako občanské ctnosti
• zapojení lidí všech věkových kategorií do dobrovolnické činnosti
• školením a supervizemi zajistit, aby práce dobrovolníků byla kvalitní

CÍLOVÁ SKUPINA:

1. DOBROVOLNÍCI
Jsou lidé, kteří chtějí ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonávat činnost ve prospěch jiných lidí.

2. PŘÍJEMCI DOBROVOLNÉ POMOCI
Dobrovolnické aktivity jsou určeny všem osobám, které potřebují a chtějí přijmout pomoc (např. rodiny s dětmi, lidé s různým typem handicapu, děti a mládež ohrožení delikvencí, senioři, osoby v sociální nouzi aj.).

KDO SE MŮŽE STÁT DOBROVOLNÍKEM?
Dobrovolníkem se může stát každý člověk, bez ohledu na pohlaví, věk nebo zkušenosti, který má chuť věnovat část svého volného času někomu jinému, tedy každý, kdo chce ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonávat činnost ve prospěch jiných lidí.

 

CO DOBROVOLNICKÉ CENTRUM NABÍZÍ?

• školení zaměřené na práci s lidmi (komunikace, psychologie,  sebezkušenostní výcvik, aj.)
• supervizní setkávání
• praxi (potvrzení o praxi pro uchazeče o práci, studenty k  přijímacím řízením ke studiu, aj.)
• možnost vlastní seberealizace, osobnostní rozvoj, nové zkušenosti,  nové přátele, pocit smysluplného trávení volného času, aj.


ZAPOJIT SE MŮŽETE DO TĚCHTO PROGRAMŮ:

1. DOUČOVÁNÍ DĚTÍ
Dobrovolníci v tomto programu věnují každý týden zpravidla hodinu svého volného času k tomu, aby pomohli dětem ze sociálně slabších či jinak znevýhodněných rodin. Jedná se o pomoc především se školní přípravou. Dobrovolník dítěti však není jen „učitelem“, ale také starším kamarádem, se kterým si může popovídat a účastnit se s ním různých akcí a výletů, které DC nabízí.

2. KAMARÁD DO NEPOHODY
Kamarád do nepohody je sociálně - preventivní program pro děti a mládež od 6 do 15 let, ve kterém se vybraný dospělý dobrovolník pravidelně setkává a tráví volný čas s dítětem např. ze sociálně slabé rodiny, s dítětem s různým typem poruch apod. Náplň setkávání může být různá a záleží na domluvě mezi dobrovolníkem a dítětem (návštěva koupaliště, galerie, kina, hraní her, procházky, povídání, sport, aj.). Tato sociálně preventivní činnost má zabránit vzniku či případnému prohlubování ohrožení vývoje dítěte školního věku v důsledku dlouhodobého působení sociálně patologických vlivů. Dobrovolník je starším kamarádem, a mnohdy je to jediný člověk v životě dítěte, ke kterému má důvěru, který má na něj čas a rozumí mu.

3. AKTIVIZACE SENIORŮ
Aktivizaci seniorů se naši dobrovolníci věnují např. v Uherskohradišťské nemocnici, Domově pro seniory v Uherském Hradišti nebo přímo v některých zařízeních OCH UH (např. Charitní domov Hluk). Dobrovolníci si se seniory povídají, hrají společenské hry, předčítají jim, a když je hezké počasí, doprovázejí je na procházky. Pro seniory jsou tyto chvilky k nezaplacení a na dobrovolníky se vždy velmi těší.

JINÉ
Zapojit se můžete samozřejmě i do jiných činností, které vyhovují vašim schopnostem, dovednostem a přáním. Nemusí to být vždy přímá práce s klientem. Paleta typů pomoci je pestrá, jedná se například o výpomoc v družině speciální základní školy v Uherském Hradišti, případně jednorázové akce jako organizace mikulášské besídky pro děti a maminky v azylovém domě nebo pomoc s tříkrálovou sbírkou.


Dobrovolnické centrum je provázáno spoluprací s farním střediskem.
Pokud chcete využít své dovednosti tam, kde vás potřebují, cítit se užiteční a získat výhody, které nabízí postavení dobrovolníka nebo se dozvědět více o této službě, kontaktujte nás.

Kontaktní údaje:
Vedoucí projektu
Bc. Kamila Jahodíková
tel. 602 381 789
E-mail: dc@uhradiste.charita.cz
www.uhradiste.charita.cz/dobrovolnicke-centrum/

 

 

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ UHERSKÉ HRADIŠTĚ


Jako informační centrum pro mládež se snažíme přinést mladým lidem možnosti neformálního vzdělávání a získávání zkušeností, mezi něž patří i dobrovolnictví. Při dobrovolné práci získává člověk daleko trvalejší hodnoty a má možnost zažít smysluplnou práci a nezapomenutelné zážitky.

Vzhledem k faktu, že v Uherském Hradišti a okolí je celkem dost možností, jak se zapojit, organizací společného setkání dobrovolníků i institucí, které se dobrovolnictví věnují, jsme chtěli sjednotit jejich přehled a zároveň zprostředkovat podmínky i výhody zapojení.
Také naše „íčko“ pořádá pravidelné a jednorázové aktivity, kdy využíváme zkušeností a schopností šikovných dobrovolníků, a ne vždy bývá úplně snadné je získat. Rádi bychom využívali možností, kterými disponují místní dobrovolnická centra, tedy toto je příležitost i pro nás, jak mít k dobrovolníkům blíže.

Podobná setkání bychom rádi opakovali alespoň s roční frekvencí, mnohem častěji bychom však chtěli přinést radost těm, kteří dobrovolníky potřebují. Proto sledujte naše webové stránky a stránky dobrovolnických center, kde na tyto události budeme upozorňovat a kterých se s námi můžete zúčastnit.
Pokud ještě váháte, zda se k dobrovolníkům přidat, stavte se k nám do Íčka, kde vám rádi nabídneme více informací, případně do dobrovolnických center, které ke klientům mají ještě o trochu blíže.

Kontaktní údaje:
Jaroslava Krmela Vacková, Lenka Kodrlová
Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 21, budova Jezuitské koleje
Uherské Hradiště, 686 01
Tel. 739 525 412
icm@icm.uh.cz
www.najdicestu.cz
Facebook: Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště

 

 

Dům dětí a mládeže Šikula Uherské Hradiště

Dům dětí a mládeže Uh. Hradiště je profesní středisko pro zájmové a neformální vzdělávání. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, tématické, rekreační akce, osvětovou a individuální činnost pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky a další osoby. Podílí se také na další péči o nadané děti, žáky a studenty.

Ve spolupráci se školami organizuje také soutěže vyhlašované MŠMT. Poslání a činnost DDM je dána Vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a zřizovací listinou DDM.

Cílem zájmového vzdělávání je naučit účastníky aktivně využívat svůj volný čas, rozvíjet svůj zájem (oblíbenou aktivitu) i talent, získávat nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i návyky, realizovat se v kolektivu ostatních účastníků, popřípadě se umět adaptovat v různém typu kolektivu a prostředí.

Na naše nabízené aktivity získáváme ke spolupráci dobrovolníky, kteří s námi spolupracují na naší nabízené činnosti:
- práce v rámci pravidelné činnosti – kroužky, kurzy – pomoc při    organizování
- jednorázové akce – velké akce pro rodiny, děti, …
- prázdninová činnost

Kontaktní údaje:

  •  Jméno ředitele školského zařízení: Mgr. Ivana Zůbková
  •  Kontakt na zařízení: tel: 572 551 347, 737 923 842
  •  web: www.ddmsikula.cz, www.trnka.xf.cz
  •  e-mail: info@ddmsikula.cz

 

Dobrovolnické centrum Akropolis Uherské Hradiště
V roce 2016 byl projekt "Dobrovolnické centrum Akropolis" spolufinancován Zlínským krajem a Ministerstvem vnitra ČR.
Centrum Akropolis bylo v roce 2010 Ministerstvem vnitra ČR akreditováno jako dobrovolnické centrum.
Dobrovolnictví je nezištná pomoc druhým - lidem i organizacím - zkrátka všem, kteří ji potřebují. Jedná se o činnost, pro kterou se rozhodujete svobodně a s úmyslem prospět dobré věci.
V našem centru se může zapojit každý, kdo se rozhodne věnovat část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která ho baví a je prospěšná. Odměna nebude finanční, ale získáte často nedocenitelný dobrý pocit, zkušenosti a přátelství.

S čím můžete pomoci:
- pomoc s organizací kurzů, kroužků a klubů
- pomoc při jednorázových aktivitách
- propagace a výzdoba centra
- miniškolka
- fundraising a projektová činnost
- technická pomoc
- administrativní oblast a další

V případě zájmu o dobrovolnou činnost kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Jitku Janíkovou.
Kontaktní adresa
Akropolis, z.s.    
Stará Tenice 1195
686 01 Uherské Hradiště
IČ: 28552709
kancelář: po – pá 8.00 – 15.00
mobil: 608 851 095
 
Bc. Bohdana Krystková
statutární zástupce - vedoucí centra
vedoucí pohybových aktivit pro děti a mládež
tel: +420 775 625 925
bohdana.krystkova@akropolis-uh.cz

Mgr. Andrea Klofáčová
statutární zástupce - ekonomický úsek, aktivity pro dospělé
tel: +420 731 143 576
andrea.klofacova@akropolis-uh.cz

 

 
 

 

IMG_8941.JPG (800x533, 74.00 KB)
IMG_8967.JPG (800x533, 73.24 KB)
IMG_8977.JPG (800x533, 71.07 KB)
IMG_8984.JPG (800x533, 85.89 KB)
IMG_8988.JPG (800x533, 85.87 KB)
IMG_8989.JPG (800x533, 69.88 KB)
IMG_8992.JPG (800x533, 65.98 KB)
IMG_8996.JPG (800x533, 51.73 KB)
IMG_9002.JPG (800x533, 66.69 KB)
IMG_9004.JPG (800x533, 43.22 KB)
IMG_9011.JPG (800x533, 42.56 KB)
IMG_9012.JPG (800x533, 75.55 KB)
IMG_9015.JPG (800x533, 61.77 KB)
IMG_8929.JPG (800x533, 83.69 KB)
IMG_9018.JPG (800x533, 68.19 KB)
Maltézská pomoc - klikni na logo, 561x92, 34.95 KBMaltézská pomoc - klikni na logo
Charita UH - klikni na logo, 62x84, 3.29 KBCharita UH - klikni na logo
ICM - klikni na logo, 95x76, 2.12 KBICM - klikni na logo
DDM Šikula - klikni na logo, 400x195, 46.31 KBDDM Šikula - klikni na logo
Trnka - klikni na logo, 200x200, 29.10 KBTrnka - klikni na logo
Nemocnice UH - klikni na logo, 500x75, 12.23 KBNemocnice UH - klikni na logo
Akropolis - klikni na logo, 380x100, 10.24 KBAkropolis - klikni na logo

Zaznamenejte si svou dobrovolnickou zkušenost do dokumentů Europassu!!!

Doprovolníků je potřeba stále.

 

 

Zdroj: viz loga

Aktualizace: 1/2019

 

.

© 2015 - Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště • Realizace web studio dat