Naše akce

Akce ze Slovácka

Další akce

Anketa

Jsme součástí sítě Informačních

center pro mládež ČR!

Facebook

Doporučujeme

Hradišťská hledačka

Každý den, v každé roční období, za každého počasí, od 8.00 do 18.00 hod. Příjemná procházka spojená se zábavným poznáváním historie královského města Uherské Hradiště se zlatým pokladem na konci. Vytiskněte si nebo vyzvedněte v Íčku.

Partneři

Napište nám

4 + 2

Europass pro dobrovolníky

Zaznamenejte si svou dobrovolnickou zkušenost do dokumentů Europassu

S blížícími se prázdninami se mnoho mladých lidí chystá za dobrovolnickou prací, ať už to bude doma, nebo v zahraničí. Většina si uvědomuje, že během ní člověk získá nové dovednosti a zkušenosti, např. jazykové, organizační nebo v oblasti IT. Jak a kam nejlépe si dobrovolnickou praxi a nové dovednosti zaznamenat a prokázat je v budoucnu při hledání práce? Europass k tomu nabízí hned dva ze svých dokumentů – životopis a mobilitu pro dobrovolníky. Dokumenty jsou zdarma.

životopise si zaznamenejte dobrovolnickou stáž do části Pracovní zkušenosti. Do osobních dovedností pak uveďte všechny získané dovednosti: jazykové, organizační, komunikační, odborné, digitální. Online editor životopisu vám napoví, jak jednotlivé kolonky vyplnit. Příklady a vzory vyplněných životopisů v různých jazycích najdete na www.europass.cz.
K životopisu si při budoucím hledání práce přiložíte další dokumenty a doklady o Vašem vzdělání, praxi atd. K potvrzení vaší dobrovolnické praxe slouží Europass-mobilita pro dobrovolníky, tj. dokument, o který si může zažádat každý, kdo absolvoval národní nebo mezinárodní dobrovolnickou stáž, u organizace, která ho na stáž vyslala. To může být nevládní organizace, firma nebo agentura. Tento dokument popisuje a potvrzuje, co jste se na stáži naučili a jaké dovednosti jste tam získali. Je zde zaznamenána délka pobytu v zahraničí, náplň vykonávané činnosti a všechny pracovní, organizační, jazykové, sociální nebo počítačové schopnosti a dovednosti, které jsi na stáži získal nebo zdokonalil. Příklady vyplněného dokumentu najdete na http://www.europass.cz/mobilita/europass-mobilita-pro-dobrovolniky/.

Dobrovolnická praxe o vás zaměstnavatelům napoví, že jste flexibilní, otevření novým výzvám a inovacím, schopní týmové práce, přizpůsobiví novému prostředí a kulturám a schopní poradit si v nových situacích. Nezapomeňte proto svou dobrovolnickou zkušenost prokázat při hledání práce. 

dobrovolnicka-mobilita-infografika1.png, 420x600, 285.26 KB

 

Europass – mobilita dobrovolnictví


Každý, kdo absolvoval národní nebo mezinárodní dobrovolnickou stáž, si může zažádat o vystavení dokumentu Europass-mobilita u organizace, která ho na stáž vyslala. Europass-mobilita potvrzuje tvé zkušenosti získané dobrovolnickou prací u nás nebo v zahraničí a informuje potenciálního zaměstnavatele o tvých kompetencích. Je zde zaznamenána délka pobytu v zahraničí, náplň vykonávané činnosti a všechny pracovní, organizační, jazykové, sociální nebo počítačové schopnosti a dovednosti, které jsi na stáži získal nebo zdokonalil.
Dokument vyplňuje vysílající organizace (např. nevládní organizace, agentura) a hostitelská organizace (firma, nevládní organizace apod.). S hostitelskou organizací se můžeš na začátku své dobrovolné služby dohodnout na tom, jaké kompetence bys chtěl rozvíjet a jak. Během své stáže se můžeš pravidelně scházet se svým mentorem, abyste zhodnotili, jak se ti daří tyto cíle naplňovat. To ti pomůže se průběžně zlepšovat, a na konci stáže si tak budeš vědom toho, jaké kompetence jsi získal či rozvinul. Tento postup může pomoci i organizaci při vyplňování Europass-mobility.
Europass-mobilitu je možné vydávat v jakémkoli jazyce zemí EU a lze ji vydat i zpětně. Informace o postupu při vydávání dokumentu najdeš na http://www.europass.cz/mobilita/.

Europass pro dobrovolníky- nejlepší způsob, jak se prezentovat

1.jpg (800x600, 65.18 KB)
2.jpg (800x600, 65.41 KB)
3.jpg (800x600, 65.58 KB)
4.jpg (800x600, 69.32 KB)
5.jpg (800x600, 73.04 KB)
6.jpg (800x600, 71.65 KB)
7.jpg (800x600, 98.59 KB)
8.jpg (800x600, 78.36 KB)
9.jpg (800x600, 63.80 KB)
10.jpg (800x600, 64.96 KB)
11.jpg (800x600, 57.39 KB)

 Aktualizováno: 7/2017

© 2015 - Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště • Realizace web studio dat