Naše akce

<<5 / 2018>>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10

10.5. a 24.5. v čase 16 - 18 hod.

11 12 13
14 15

Přednáška Milana Halouska v úterý 15.5. v 17 hod. v Jezuitské koleji - Cafe 21

16 17 18 19 20
21 22 23 24

10.5. a 24.5. v čase 16 - 18 hod.

25 26 27
28 29 30

Netradiční setkání s člověkem místo knihy, jehož život, práce či zájem se vymyká normálnosti

31    
Zobrazit kalendář

Akce ze Slovácka

Další akce

Anketa

Jsme součástí sítě Informačních

center pro mládež ČR!

Facebook

Doporučujeme

Hradišťská hledačka

Každý den, v každé roční období, za každého počasí, od 8.00 do 18.00 hod. Příjemná procházka spojená se zábavným poznáváním historie královského města Uherské Hradiště se zlatým pokladem na konci. Vytiskněte si nebo vyzvedněte v Íčku.

Partneři

Napište nám

1 + 1

Jak napsat odvolání

Odvolání? Jenom veřejné školy

Jednou z možností, jak zamítavé stanovisko školy změnit, je podat odvolání. To můžete udělat, pokud jste se hlásili na veřejnou školu, to znamená školu, kterou zřizuje stát, kraj nebo obec. V případě soukromých a církevních škol byste museli odvolání řešit soudní cestou.

Odvolání má cenu psát pouze v případě, že jste dobře udělali zkoušky a umístili se těsně pod hranicí úspěšných uchazečů.

Odvolání pošlete do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Sepište své důvody k odvolání, přiložte potřebné dokumenty, např. lékařskou zprávu nebo vyjádření psychologa, a předejte odvolací dopis řediteli střední školy. Ten pak postupuje vaši žádost krajskému úřadu.

Jestliže půjdete s odvoláním na poštu, pošlete je doporučeně. Datum na razítku vám potvrdí, že jste tak udělali ve správné lhůtě, a máte zároveň doklad. Když půjdete do školy osobně, nechte si potvrdit a datovat kopii odvolání.

Odvolání by mělo obsahovat:

  • jméno, příjmení žáka, datum narození
  • název školy, kód a úplný název oboru, kterého se přijímací řízení týká
  • důvody odvolání (podstatné skutečnosti, které by mohly mít vliv na posouzení rozhodnutí ředitele střední školy, tj. v čem se spatřuje rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí)
  • jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka
  • datum a podpis žáka a jeho zákonného zástupce nebo zletilého žáka.

Ředitel střední školy postupuje všechna odvolání proti svému rozhodnutí současně s kompletními spisovými materiály o přijímacím řízení odvolacímu orgánu (Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje) až po uplynutí celé lhůty pro odvolání, nejdéle však do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo odvolání doručeno. Odvolací orgán rozhoduje podle zákona č. 500/2004 (správní řád) ve věci zpravidla do 30 dnů ode dne, kdy mu byla odvolání včetně kompletních podkladových materiálů postoupena.

Po ukončení příslušného kola přijímacího řízení Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu zveřejňuje na základě informací od ředitelů škol souhrnné informace o dalších kolech přijímacího řízení ve středních školách v působnosti Zlínského kraje - tyto informace najdete na stránkách informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje http://www.zkola.cz a stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz.

 

VZOR ODVOLÁNÍ

Adresa školy (Odvolání se vždy zasílá pouze na adresu školy &#8211; ne na krajský úřad)

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání

Odvolávám se proti rozhodnutí ředitele, NÁZEV STŘEDNÍ ŠKOLY, o nepřijetí mého syna/ dcery JMÉNO a PŘÍJMENÍ, datum narození, ke vzdělávání v oboru vzdělání NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ a popř. KÓD OBORU, forma vzdělávání.

K odvolání uvádím tyto důvody: VYPSAT v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí.

V ... dne ...

Jméno uchazeče a zákonného zástupce

Podpis uchazeče a zákonného zástupce

Adresa pro zaslání rozhodnutí o odvolání

Pozn. Zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám.

 

PŘÍKLAD ODVOLÁNÍ

Věc: Odvolání

Vážený pan ředitel Jan Novák, Gymnázium Osvobození 25, Brno

Odvolávám se proti vašemu rozhodnutí nepřijmout mého syna Lukáše Krátkého, nar. 20. 1. 1993, bytem Mánesova 35, Brno, ke studiu čtyřletého všeobecného gymnázia, kód oboru 7941K401.

Lukáš vyřešil přijímací testy a umístil se jako třetí pod stanoveným limitem studentů. Prosím o zvážení vašeho rozhodnutí nepřijmout ho ke studiu. K podložení žádosti uvádím jeho úspěchy při reprezentování školy ve fyzikální olympiádě (diplom v příloze).

Děkuji

Josef Krátký, Mánesova 35, Brno, 271 123 123, kratky@ yahoo.com V Brně, 23. 4. 2008

 
 
Zdroj:

Aktualizace: 09/2016

Aktualizovala: Kateřina Trňáková

 
© 2015 - Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště • Realizace web studio dat