Naše akce

<<4 / 2021>>
MoTuWeThFrSaSu
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10

U nás se furt něco děje

11

U nás se furt něco děje

12 13 14 15

Konference o rizicích on-line světa

16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Zobrazit kalendář

Akce ze Slovácka

Další akce

Anketa

Jsme součástí sítě Informačních

center pro mládež ČR!

Upozornění

V rámci akcí, pořádaných Informačním centrem pro mládež, jsou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce na webových stránkách ICM a na účtech sociálních sítí ICM a v tiskovinách.

Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Mohlo by tě zajímat

Facebook

Hradišťská hledačka

Každý den, v každé roční období, za každého počasí, od 8.00 do 18.00 hod. Příjemná procházka spojená se zábavným poznáváním historie královského města Uherské Hradiště se zlatým pokladem na konci. Vytiskněte si nebo vyzvedněte v Íčku.

Partneři

Napište nám

9 + 8

Nabídka ONLINE vzdělávání pro žáky ZŠ a SŠ

Během distanční výuky nabízíme doplnění nebo ozvláštnění výuky nejen s tématy mediální gramotnosti!

Úvod do mediální výchovy

(vhodné od II. stupně)

1/ Informace – co to je, odkud přichází a jak ji přijímám, důvěryhodnost informací, zdroje informací, rozdíly mezi faktem a názorem (čili v médiích zpravodajství a publicistice), stereotypy a předsudky v mediálním sdělení a žáci se dozví, jak poznat, komu je článek určen; online aktivity + video

2/ Média a manipulace - co jsou média a jak se dělí, vyjmenujeme si typy dezinformací + rozdíly mezi nimi, prodiskutuji s žáky, proč se šíří, a řekneme si úplné základy k tomu, jak je odhalit, manipulativní techniky v článcích (zmíním propagandu); online aktivity + video

3/ Digitální stopa - v čem spočívá sdílení informací na soc. sítích (vysvětlení pojmu, jaké informace o sobě uživatel zanechává – aktivní/pasivní, jak ji lze zneužít a jak ji minimalizovat), co je to automatické označování obličejů a v čem je rizikové, právní aspekty neuváženého jednání ve virtuálním prostoru; shrnutí ve formě online aktivity, video

4/ Reklama, product placement (ve filmu, na webech, youtubery), segmentace zákazníků, jak zacílit reklamou, cookies aj. Jak reklama funguje, jak jí odolávat, reklamní praktiky, férová reklama, nevyžádaná pošta (spam) a další podobná lákadla (emailové podvody/phishing); aktivity v průběhu, video ke shrnutí tématu

5/ Kritické myšlení – co to je, jak a kdy to použít, poločas rozpadu faktů, pravda vs. nepravda, kvalita informací, falešné autority, metoda 3Z – zpochybnit, zvážit a zodpovědět (tato hodina je obsáhlejší, na 2 vyučovací hodiny); zde je připravená přímo interaktivní prezentace

 

zš.png, 500x366, 294.42 KB

 

 

Výukové programy společnosti Calliditas Edutainment 

(vhodné od II. stupně, ZDARMA)

Kyberbezpečnost I
Výukový program je pojat jako beseda za použití interaktivní tabule. V běžné hodině lze využít i moderní technologie jako virtuální realitu a robotiku. Téma svým obsahem plní nejen potřeby RVP a průřezových témat, ale je i sadou nástrojů a informací, které studenti upotřebí v reálném životě. Zahrnuje problematiku antivirové ochrany, bezpečného hesla, tipů virů, jak je rozpoznat a jak se jim bránit, základy biometrie apod. Přednáška trvá (dle domluvy) 45 až 90 minut.

Kyberbezpečnost II

Hlavní myšlenkou tohoto modulu je seznámit žáky s hrozbami v podobě kontaktů s neznámými lidmi na internetu, jejich charakteristikou a také obranou proti nim. Jedná se především o kyberšikanu, kyberstalking a kybergrooming. Žáky seznámíme také s kyberštítem, tedy jak se bránit, zmíníme také pravidla Netikety, tedy správného chování na internetu. Dalšími tématy budou sexting, sharenting a trolling.

Kritické myšlení
Seznámíme se s pojmem „Kritické myšlení“, který definujeme jako schopnost vyhodnotit kvalitu informací. Co je to poločas rozpadu faktů? Jak rozpoznat falešné autority? A jak nám může pomoci metoda 3Z? Kritické myšlení použijeme při odhalování zkreslení a klamů, abychom viděli svět takový, jaký ve skutečnosti je.

Ochrana planety a technologie budoucnosti
Cílem tohoto projektu je motivovat žáky k samotnému přemýšlení o tématu ochrany přírody. Naším úkolem je představit jim tuto problematiku jako reálné a velmi současné téma, jehož význam v průběhu jejich životů ještě vzroste.

Trh práce budoucnosti

Dovolujeme si Vám nabídnout i téma "Trh práce budoucnosti", na které sbíráme zpětnou vazbu ze základních škol v rámci personální spolupráce se společností IPM - Institut průmyslového managementu, které pod dotační výzvou MŠMT ohledně zpracování nových DVZ - digitálních vzdělávacích zdrojů, zpracovává témata Průmyslu 4.0 pro cílovou skupinu základních škol. Tyto materiály a školení jsou samozřejmě zdarma a v současné pandemické době tímto našim partnerům pomáháme najít zpětnou vazbu na nově vytvořené materiály.

 

6 or 9.jfif, 490x423, 33.05 KB

 

 

Výukové programy „OMG“ (Objev Mediální Gramotnost) 

(vhodné pro I. a II. stupeň)

Nabízíme možnost interaktivní online besedy se žáky na 1 vyuč. hodinu na některé z témat. Obsah přednášek je zaměřen na bezpečnost na internetu, sociální sítě a důsledky jejich vlivu, fake news, skrytou reklamu apod. Přednášky jsou koncipovány tak, aby pomohly žákům získávat a prohlubovat kompetence v oblasti mediální gramotnosti.

Cena ON-LINE VERZE: 10 kč/žák

• Sociální sítě
První část je věnována bezpečí na internetu obecně, jak se chovat, abychom co nejvíce chránili svá data i sebe. Následuje část s informacemi o tom, co jsou sociální sítě a jak fungují, že příspěvky navrhuje počítač na základě algoritmů, co je sociální bublina. Vliv sociálních sítí na psychiku a chování a informace o skryté reklamě.

• Bezpečnost na internetu
Přednáška je zaměřena na bezpečí a hrozby internetu. Jak si správně nastavit soukromý účet, zabezpečit email apod., aby všechna data byla v bezpečí. Část věnovaná chování při práci na internetu zmiňuje zásady chování a hrozby na internetu (závislost, kyberšikana, kybergrooming atd.), jak a kde hledat pomoc a jaká je trestní odpovědnost za nekalé jednání na internetu.

• Fake news, manipulace a skrytá reklama aneb co mě na internetu ovlivňuje

V online prostoru na uživatele působí i podvědomě spousta internetových nástrojů (zejména reklam) a mnohdy jsou skryté. Jak je poznat a jak je označit? Součástí dnešního internetového prostředí jsou také falešné zprávy, jejichž účelem je manipulace. Přednáška představí fake news a způsoby, jak je poznat, a také nové zbraně dezinformací – deep fake videa. Na tuto část navazují informace o kritickém myšlení a jeho aktivním užívání jako způsobu, jak se s manipulací a dezinformací na internetu vypořádat.

© 2015 - Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště • Realizace web studio dat