Naše akce

<<12 / 2018>>
PoÚtStČtSoNe
      1

AIDS - Syndrom získaného selhání imunity

2
3 4 5

Tušili jste, proč chodí Mikuláš na Jitku, tedy den před svým svátkem?

6 7 8 9
10

Lidská práva jsou nejdůležitější práva každé lidské bytosti na této planetě. Někdy se nazývají právy základními.

11

Dětský fond Organizace spojených národů (anglicky United Nations Children’s Fund)

12 13

Termín na prosinec: 13. 12. 2018

14 15 16
17

LISTOPAD - školní rok 2018/19. Klubem prošlo za 22 dní 459 dětí.

18

Přednáška: Andrea Kisková a Martin Vavroš. V úterý 18. 12. v 17 hod. v Jezuitské koleji - Felixův sál.

19 20 21 22 23
24

Za vánoční období je považováno období od adventu do Tří králů.

25 26 27 28 29 30
31       
Zobrazit kalendář

Akce ze Slovácka

Další akce

Anketa

Jsme součástí sítě Informačních

center pro mládež ČR!

Facebook

Doporučujeme

Hradišťská hledačka

Každý den, v každé roční období, za každého počasí, od 8.00 do 18.00 hod. Příjemná procházka spojená se zábavným poznáváním historie královského města Uherské Hradiště se zlatým pokladem na konci. Vytiskněte si nebo vyzvedněte v Íčku.

Partneři

Napište nám

3 + 1

Služby ICM

Nabízíme bezplatně:

 • přehledy kroužků pro děti i dospělé, nabídku letních táborů
 • informace o možnostech studia
 • informace o práci v zahraničí
 • informace o akcích v regionu
 • bezplatnou inzerci na webu i na nástěnce v prostorách Informačního centra pro mládež a Otevřeného klubu (doučování, ubytování, brigády, služby a další)
 • vybavené prostory pro pořádání přednášek, kurzů a školení (dataprojektor, plátno, notebook,...)
 • prostory pro pořádání studentských výstav (výstavní panely)

 

Využijte naše služby:

 • kopírování / tisk (A4 jednostranné 2 Kč, A4 oboustranné 3 Kč, A3 jednostranné 4 Kč, A3 oboustranné 7 Kč)
 • barevné kopírování / barevný tisk (A4 15 Kč, A3 25 Kč)
 • faxování (15 Kč 1 strana)
 • skenování (A4 strana 4 Kč)
 • internet (počítá se po minutách; 30 minut ZDARMA pro držitele slevových karet ISIC, ITIC)
 • 3D tisk na tiskárně Průša I3 MK2 (tisk 35,-/h; filament PLA, ostatní dle dohody)

 

Koupíte u nás:

 • slevové karty Region Slovácko pas Sphere YOUNG (200 Kč)
 • slevové karty ISIC, ITIC a ISIC Scholar (350Kč)
 • přihlášky na VŠ (12 Kč), VOŠ, SŠ /denní, dálkové, s talentovou zkouškou/, NS /=nástavbové studium/ (7 Kč)
 • jízdenky na LEO Express

 

Vydáváme a realizujeme: 

 • časopis ÍČKO, Průvodce studenta Uherským Hradištěm a okolím
 • propagační materiály pro děti a mládež 6 - 26 let
 • Cesty - cestovatelské besedy pro mládež i veřejnost
 • akce ICM ve spolupráci s dalšími organizacemi
 • provozujeme Cafe 21 komunitní kavárnu
 • Jazyková kavárna - konverzace nad šálkem dobré kávy
 • Čekuj - pořad pro mládež na TVS
 • Otevřený klub pro mládež pro neformální setkávání v odpoledních hodinách

 

Časopis Íčko

Časopis Íčko

Vydáváme měsíčník Íčko!
Jsme součástí sítě Informačních center pro mládež v ČR!, 193x89, 4.45 KBJsme součástí sítě Informačních center pro mládež v ČR!

V rámci akcí pořádaných Informačním centrem pro mládež Uherské Hradiště budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí. Organizátor nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

GDPR
Obecná informace o zpracování osobních údajů

Informační centrum pro mládež v Uherském Hradišti provozuje Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu.

Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné sdružení právnických osob dle zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Sdružení je právnickou osobou. Jeho cílem je hájit a prosazovat společné zájmy členů Sdružení související s rozvojem cestovního ruchu v oblasti Slovácka, investicemi a infrastrukturou cestovního ruchu, rozvojem služeb a vzděláváním lidských zdrojů.
Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
1) poskytování služeb registrovaným uživatelům,
2) přímého marketingu,
3) zajišťování smluvních vztahů.
Kontaktní adresa správce:
Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je referent správy ochrany osobních údajů, Masarykovo nám. 21, telefon: +420 572 525 530, e-mail: info@slovacko.cz, ID datové schránky: me9u98p.
Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě Vaší přihlášky (smlouvy o poskytování služeb), v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační a kontaktní údaje.
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta správy ochrany osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 


Aktualizace: 5/2018

Aktualizovala: Lenka Kodrlová
 

© 2015 - Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště • Realizace web studio dat