Naše akce

<<10 / 2019>>
MoTuWeThFrSaSu
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11

Chceš se naučit fotit zajímavé fotky na Instagram?

12 13
14 15 16

Mládežnický divadelní spolek Trouhelník ve spolupráci s Městskou policií Turnov zve na divadelní představení osvětové kampaně Nebuď blbá!

17

Neformální konverzace s rodilým mluvčím v kavárně Cafe 21

18

Motivační setkání se zajímavou mladou osobností

19 20

Vyřezávání halloweenské dýně, recepty z dýní, soutěž o nejkrásnější dýni, ...

21 22

22.10.2019 v Kině Hvězda od 18 hodin

23 24

Tvoření mandaly a zvonkohry z nepotřebných CD

25 26 27
28 29 30 31    
Zobrazit kalendář

Akce ze Slovácka

Další akce

Anketa

Jsme součástí sítě Informačních

center pro mládež ČR!

Mohlo by tě zajímat

Facebook

Hradišťská hledačka

Každý den, v každé roční období, za každého počasí, od 8.00 do 18.00 hod. Příjemná procházka spojená se zábavným poznáváním historie královského města Uherské Hradiště se zlatým pokladem na konci. Vytiskněte si nebo vyzvedněte v Íčku.

Partneři

Napište nám

5 + 4

Služby ICM

Vydáváme na počkání slevové karty ISIC, ITIC a ISIC Scholar.

Nabízíme bezplatně:

 • přehledy kroužků pro děti i dospělé, nabídku letních táborů
 • informace o možnostech studia
 • informace o práci v zahraničí
 • informace o akcích v regionu
 • bezplatnou inzerci na webu i na nástěnce v prostorách Informačního centra pro mládež a Otevřeného klubu (doučování, ubytování, brigády, služby a další)
 • vybavené prostory pro pořádání přednášek, kurzů a školení (dataprojektor, plátno, notebook,...)
 • prostory pro pořádání studentských výstav (výstavní panely)

 

Využijte naše služby:

 • kopírování / tisk (A4 jednostranné 2 Kč, A4 oboustranné 3 Kč, A3 jednostranné 4 Kč, A3 oboustranné 7 Kč)
 • skenování (A4 strana 4 Kč)
 • internet (počítá se po minutách; 30 minut ZDARMA pro držitele slevových karet ISIC, ITIC)
 • 3D tisk na tiskárně Průša I3 MK2 (tisk 35,-/h; filament PLA)
 • možnost zapůjčení hmatové mapy Uheského Hradiště

 

Koupíte u nás:

 • slevové karty ISIC, ITIC a ISIC Scholar (350Kč)
 • přihlášky na VŠ, VOŠ, SŠ /denní, dálkové, s talentovou zkouškou/, NS /=nástavbové studium/ (6 Kč)

 

Vydáváme a realizujeme: 

 • časopis ÍČKO, Průvodce studenta Uherským Hradištěm a okolím
 • propagační materiály pro děti a mládež 6 - 26 let
 • Cesty - cestovatelské besedy pro mládež i veřejnost
 • akce ICM ve spolupráci s dalšími organizacemi
 • Jazyková kavárna - konverzace nad šálkem dobré kávy

 

 

 

PRONÁJEM FELIXOVA SÁLU:

 

 • Pronájem sálu: (max. 50 osob) … 250,- Kč/hod
 • Vybavení: židle, konferenční pult, ozvučení, promítací plátno, dataprojektor (není zahrnut v ceně)
 • Pronájem dataprojektoru: … od 200,- Kč (1. hodina 200,- Kč, každá další započatá hodina + 50,- Kč) – dataprojektor zapůjčujeme pouze v rámci Felixova sálu, nelze ho vynášet mimo sál

V případě potřeby je možno zapůjčit stoly. V takovém případě si účtujeme poplatek ve výši 150,- za přípravu sálu.

 

V případě zájmu nás kontaktujte na:

e-mail: icm@icm.uh.cz , nebo na telefonu: 572 525 526

 

 

Felixův sál

IMG_20190315_095245.jpg (449x600, 46.63 KB)
IMG_20190315_095416.jpg (449x600, 21.39 KB)
IMG_20190328_101842.jpg (449x600, 29.11 KB)
IMG_20190328_101942.jpg (449x600, 29.42 KB)
IMG_20190328_102005.jpg (449x600, 26.40 KB)
IMG_20190328_102149.jpg (449x600, 19.24 KB)
ITIC

ITIC

v ICM UH na požádání ihned. Platnost průkazu je vždy od začátku září jednoho roku do konce prosince následujícího roku.
ISIC Školák

ISIC Školák

v ICM UH na požádání ihned. Školní průkaz má víceletou platnost na až pět let. Platnost začíná vždy v září a je omezena délkou docházky na školu: žák v první třídě tedy bude mít ISIC až do konce páté třídy, deváťák jen na rok.
Časopis Íčko

Časopis Íčko

Vydáváme měsíčník Íčko!
Jsme součástí sítě Informačních center pro mládež v ČR!, 193x89, 4.45 KBJsme součástí sítě Informačních center pro mládež v ČR!

V rámci akcí pořádaných Informačním centrem pro mládež Uherské Hradiště budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí. Organizátor nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

GDPR
Obecná informace o zpracování osobních údajů

Informační centrum pro mládež v Uherském Hradišti provozuje Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu.

Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné sdružení právnických osob dle zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Sdružení je právnickou osobou. Jeho cílem je hájit a prosazovat společné zájmy členů Sdružení související s rozvojem cestovního ruchu v oblasti Slovácka, investicemi a infrastrukturou cestovního ruchu, rozvojem služeb a vzděláváním lidských zdrojů.
Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
1) poskytování služeb registrovaným uživatelům,
2) přímého marketingu,
3) zajišťování smluvních vztahů.
Kontaktní adresa správce:
Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je referent správy ochrany osobních údajů, Masarykovo nám. 21, telefon: +420 572 525 530, e-mail: info@slovacko.cz, ID datové schránky: me9u98p.
Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě Vaší přihlášky (smlouvy o poskytování služeb), v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační a kontaktní údaje.
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta správy ochrany osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 


Aktualizace: 1/2019

Aktualizovala: Ing. Ivana Malůšová 

© 2015 - Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště • Realizace web studio dat