Naše akce

<<2 / 2023>>
MoTuWeThFrSaSu
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28      
Zobrazit kalendář

Akce ze Slovácka

Další akce

Anketa

Jsme součástí sítě Informačních

center pro mládež ČR!

Upozornění

V rámci akcí, pořádaných Informačním centrem pro mládež, jsou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce na webových stránkách ICM a na účtech sociálních sítí ICM a v tiskovinách.

Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Mohlo by tě zajímat

Facebook

Hradišťská hledačka

Každý den, v každé roční období. Příjemná procházka spojená se zábavným poznáváním historie královského města Uherské Hradiště se zlatým pokladem na konci. Vytiskněte si nebo vyzvedněte v Íčku.

Partneři

Napište nám

4 + 1

Služby ICM

 Nabízíme bezplatně:

 • přehledy kroužků pro děti i dospělé, nabídku letních táborů
 • informace o možnostech studia
 • informace o práci v zahraničí
 • informace o akcích v regionu
 • bezplatnou inzerci na webu i na nástěnce v prostorách Informačního centra pro mládež a Otevřeného klubu (doučování, ubytování, brigády, služby a další)
 • Letní kempy 2021

 

Využijte naše služby:

 • kopírování / tisk (A4 čb jednostranné 2 Kč, A4 čb oboustranné 3 Kč, A3 čb jednostranné 4 Kč, A3 čb oboustranné 7 Kč)
 • skenování (A4 strana 4 Kč)
 • internet (1,- Kč/ 1 minuta počítá se po minutách; 30 minut ZDARMA pro držitele slevových karet ISIC, ITIC, ISIC Scholar)
 • 3D tisk na tiskárně Průša I3 MK2 (tisk 35,-/h; filament PLA)
 • možnost zapůjčení hmatové mapy Uheského Hradiště
 • možnost pronájmu vybavených prostor pro pořádání přednášek, kurzů a školení (dataprojektor, plátno,...)

 

Vydáváme a realizujeme: 

 • propagační materiály pro děti a mládež 6 - 26 let
 • akce ICM ve spolupráci s dalšími organizacemi
 • Workshopy, besedy, kurzy aj. pro mládež 
 • Výukové programy na školách
 • Konference Rodičem v době webové

 

 

V rámci akcí pořádaných Informačním centrem pro mládež Uherské Hradiště budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí. Organizátor nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

GDPR
Obecná informace o zpracování osobních údajů

Informační centrum pro mládež v Uherském Hradišti provozuje Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu.

Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné sdružení právnických osob dle zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Sdružení je právnickou osobou. Jeho cílem je hájit a prosazovat společné zájmy členů Sdružení související s rozvojem cestovního ruchu v oblasti Slovácka, investicemi a infrastrukturou cestovního ruchu, rozvojem služeb a vzděláváním lidských zdrojů.
Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
1) poskytování služeb registrovaným uživatelům,
2) přímého marketingu,
3) zajišťování smluvních vztahů.
Kontaktní adresa správce:
Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je referent správy ochrany osobních údajů, Masarykovo nám. 21, telefon: +420 572 525 530, e-mail: info@slovacko.cz, ID datové schránky: me9u98p.
Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě Vaší přihlášky (smlouvy o poskytování služeb), v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační a kontaktní údaje.
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta správy ochrany osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 


Aktualizace: 8/2021

 

© 2015 - Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště • Realizace web studio dat