Naše akce

<<4 / 2021>>
MoTuWeThFrSaSu
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10

U nás se furt něco děje

11

U nás se furt něco děje

12 13 14 15

Konference o rizicích on-line světa

16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Zobrazit kalendář

Akce ze Slovácka

Další akce

Anketa

Jsme součástí sítě Informačních

center pro mládež ČR!

Upozornění

V rámci akcí, pořádaných Informačním centrem pro mládež, jsou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce na webových stránkách ICM a na účtech sociálních sítí ICM a v tiskovinách.

Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Mohlo by tě zajímat

Facebook

Hradišťská hledačka

Každý den, v každé roční období, za každého počasí, od 8.00 do 18.00 hod. Příjemná procházka spojená se zábavným poznáváním historie královského města Uherské Hradiště se zlatým pokladem na konci. Vytiskněte si nebo vyzvedněte v Íčku.

Partneři

Napište nám

9 + 4

Evropská charta informací pro mládež

Evropa opět připomíná, že mladí mají právo na kvalitní informace. Evropská informační a poradenská agentura pro mládež Eryica novým zněním charty opět upozorňuje na informační potřeby mládeže a vytváří základní principy v práci s informacemi pro mládež.

Charta se sjednotila
Do přijetí nové charty existovaly dva dokumenty – Evropská charta informací pro mládež a Principy online informací. Současná Charta shrnuje a zjednodušuje principy informačních poradenských služeb pro mládež, bez ohledu na to, zda jsou informace poskytovány online nebo off-line.

Česká republika patří mezi země, jež Chartu dodržují.
K dodržování principů Charty se svým podpisem zavázalo již více než 70 organizací z téměř 40 zemí evropského kontinentu. Za Českou republiku zásady Charty dodržuje Síť informačních center pro mládež (ICM) a její dodržování je jednou z hlavních podmínek k získání certifikace kvality poskytovaných služeb v ICM.

9 principů Charty
Nezávislost, dostupnost, inkluze, respektování potřeb, podpora, participace, etika, proaktivita a profesionalita jsou ode dneška hvězdami evropské on-line kampaně, kterou za Českou republiku koordinuje Národní informační centrum pro mládež. Každý týden, ode dneška do poloviny prosince, bude na sociální sítích věnován jednomu z principů Charty.

Sledujte a sdílejte!
Žijeme v době, kdy informace mnohonásobně přerostly poptávku. Je těžké se v nich vyznat a třídit je. Profesionálové z řad pracovníků Informačních center pro mládež jsou vyškoleni tak, aby pomohli mladým lidem vyhledávat a ověřovat informace v rámci principů Charty.

Ukažte svému okolí, že i pro vás jsou ověřené informace důležité a sdílejte kampaň! 
 

 

 

Nová Evropská charta informací pro mládež stanovuje principy práce s informacemi pro mládež a určuje nový směr v informování mládeže v České republice.

Právo na informace bylo uznáno, mimo jiné, ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Úmluvě o právech dítěte, v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Doporučení č. (90) 7 Rady Evropy týkající se informací a poradenství pro mladé lidi v Evropě. Z těchto a dalších dokumentů vychází Evropská charta informací pro mládež, kterou při své práci denně používají především pracovníci Informačních center pro mládež, aby zajistili kvalitní poskytování informačních a poradenských služeb. A to jak v České republice, tak v ostatních evropských státech.

První znění Evropské charty informací pro mládež vzniklo již v roce 1993. Od té doby se v informačních a poradenských službách mnoho změnilo. Na to v průběhu let reagovala i Charta. Autorem Charty je organizace European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA). Jedním z 36 členů Eryica je Národní ústav pro vzdělávání, zastoupený oddělením Národní informační centrum pro mládež (NICM), jež zastává funkci národního koordinátora v ČR.
Eryica sleduje potřeby dětí a mládeže prostřednictvím Informačních center pro mládež, reaguje na změny v životě mladých lidí, vnímá trendy v oblasti informovanosti a snaží se předvídat, kam bude oblast informací a poradenství pro mládež směřovat v budoucnu.
Evropská charta informací pro mládež je zcela zásadním dokumentem, který ovlivnil vznik mnoha evropských i českých strategických materiálů. Vychází z ní Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020, Národní kodex standardů kvality poskytovaných služeb v ICM i proces národní certifikace ICM v ČR. Dodržováním Charty podmiňuje MŠMT získání certifikace kvality poskytovaných služeb v ICM.
Nové znění Evropské charty informací pro mládež bylo přijato na 29. valném shromáždění Eryica, v Portugalském Cascais v dubnu 2018. Nahrazuje předchozí verze včetně Principů on-line informací pro mládež. Originál Charty najdete na: https://www.eryica.org/european-youth-information-charter/. České znění na webových stránkách NICM.

Národní informační centrum pro mládež koordinuje evropskou kampaň v České republice

Národní informační centrum pro mládež se zapojilo do evropské on-line kampaně, která má za cíl novou verzi Charty propagovat.

Eryica koordinuje tuto kampaň mezi jednotlivými státy Evropy a informace najdete na www.eryica.org. Od poloviny října do prosince bude každý týden věnován jednomu z devíti z principů, které Charta definuje. Nezávislost, dostupnost, inkluze, respektování potřeb, podpora, participace, etika, proaktivita, profesionalita.
Kampaň bude probíhat v on-line prostředí i v síti Informačních center pro mládež. Více o kampani najdete na stránkách NICM. , více informací o síti ICM najdete na www.ismcr.cz. Informace o kampani je možné najít na www.nicm.cz, Facebooku NICM a Instagramu NICM.
 

NEZÁVISLOST

0_Independent_key_cz.png (600x600, 246.00 KB)
1.1.png (600x600, 311.42 KB)
1.2.png (600x600, 444.07 KB)
1.3.png (600x600, 484.96 KB)

DOSTUPNOST

4_accessible_keyword.png (600x600, 269.74 KB)
2.1.png (600x600, 599.90 KB)
2.2.png (600x600, 459.91 KB)
2.3.png (600x600, 566.23 KB)

INKLUZE

8_Inclusive_key_cz.png (600x600, 277.40 KB)
3.1.png (600x600, 576.05 KB)
3.2.png (600x600, 446.92 KB)
3.3.png (600x600, 495.73 KB)

RESPEKTOVÁNÍ POTŘEB

12_NeedsBased_key_cz.png (600x600, 243.80 KB)
4.1.png (600x600, 501.66 KB)
4.2.png (600x600, 498.98 KB)
4.3.png (600x600, 449.61 KB)
4.4.png (600x600, 427.81 KB)

PODPORA

16_Empowering_key_cz.png (600x600, 202.99 KB)
5.1.png (600x600, 495.40 KB)
5.2.png (600x600, 470.74 KB)
5.3.png (600x600, 469.61 KB)

PARTICIPACE

20_PARTICIPATIVE_key_cz.png (600x600, 288.47 KB)
6.1.png (600x600, 509.50 KB)
6.2.png (600x600, 532.06 KB)
6.3.png (600x600, 508.88 KB)

ETIKA

24_ETHICAL_keyCZ.png (600x600, 266.25 KB)
7.1.png (600x600, 495.32 KB)
7.2.png (600x600, 479.99 KB)
7.3.png (600x600, 481.75 KB)

PROFESIONALITA

28_Professional_key_cz.png (600x600, 199.95 KB)
8.1.png (600x600, 528.89 KB)
8.2.png (600x600, 540.58 KB)
8.3.png (600x600, 581.28 KB)
8.4.png (600x600, 580.61 KB)
8.5.png (600x600, 552.21 KB)

PROAKTIVITA

34_Proactive_key_cz.png (600x600, 245.04 KB)
9.1.png (600x600, 598.74 KB)
9.2.png (600x600, 287.94 KB)
9.3.png (600x600, 618.34 KB)

 

Mohlo by tě zajímat:

umluva-o-pravech-ditete.pdf (.pdf, 139.25 KB)
Kompendium2009_final.pdf (.pdf, 3.43 MB)
klikni na obrázek, 743x519, 409.60 KBklikni na obrázek

 

Zdroj: Národní informační centrum pro mládež

 

Zpracovala: Lenka Kodrlová 10/2018

Aktualizace: Lenka Kodrlová 10/2019

© 2015 - Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště • Realizace web studio dat