Naše akce

<<7 / 2024>>
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Zobrazit kalendář

Akce ze Slovácka

Další akce

Anketa

Jsme součástí sítě Informačních

center pro mládež ČR!

Upozornění

V rámci akcí, pořádaných Informačním centrem pro mládež, jsou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce na webových stránkách ICM a na účtech sociálních sítí ICM a v tiskovinách.

Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Mohlo by tě zajímat

Facebook

Hradišťská hledačka

Každý den, v každé roční období. Příjemná procházka spojená se zábavným poznáváním historie královského města Uherské Hradiště se zlatým pokladem na konci. Vytiskněte si nebo vyzvedněte v Íčku.

Partneři

Napište nám

8 + 1

Evropská charta informací pro mládež

Rozhovor s Evou Reinou, prezidentkou Evropské informační a poradenské kanceláře Eryica.

27. dubna 2018 byla na dvacátém devátém Generálním shromážděním ERYICA* přijata nová EVROPSKÁ CHARTA INFORMACÍ PRO MLÁDEŽ. K příležitosti kampaně k evropské chartě informací pro mládež vznikl i tento rozhovor s ředitelkou ERYICA Evou Reinou.

 

Proč si myslíte, že bylo potřeba Evropskou chartu informací pro mládež aktualizovat?

Charta se musela aktualizovat, protože předchozí verze byla z roku 2004. Svět se od té doby hodně změnil. Způsob interakce a komunikace mezi mladými lidmi a informačními službami je úplně jiný než dřív. Nové informační technologie mají velmi velký vliv na to, jakým způsobem se k informacím dostáváme, jak je zpracováváme a používáme. Proto Charta, která je základním souborem principů, jež utvářejí informační služby pro mládež a určují způsob práce informačních pracovníků, musí být v souladu s kontextem, ve kterém mladí lidé žijí. V roce 2009 valné shromáždění ERYICA přijalo Principy on-line informací pro mládež. Tento dokument reagoval na potřebu zaktualizovat naše hlavní principy pro novou realitu, on-line realitu. To bylo v dobách, kdy jsme ještě rozlišovali naše životy na dva: on-line a off-line To je důvod, proč jsme měli dva dokumenty, které určovaly, jak informační služby pro mládež a jejich pracovníci mají pracovat v těchto dvou sférách našich životů. Dnes už na off-line a on-line své životy nerozlišujeme, minimálně mladí lidé ne. Obě dimenze se smrskly do jedné a vedly ke smrštění obou dokumentů do jednoho. Nová Evropská charta informací pro mládež je vodítkem pro informační služby pro mládež, které musí rovnoměrně pracovat jak v reálném světě, tak v on-line prostředí, aby byly co nejblíže potřebám, výzvám a způsobu života mladých lidí. Snažili jsme se dokumenty shrnout tak, aby byly principy přímočaré a zorganizované pod klíčovými pojmy. V současnosti pracujeme na výkladové brožuře, která má poskytnout další vodítka, jak Chartu správně používat a zavádět její principy. Doufáme, že tento dokument pomůže informačním službám pro mládež, politikům či jiným zúčastněným osobám pochopit a zavést principy Charty.

 

Který princip z nové Charty je váš oblíbený a proč?


Myslím, že všechny principy jsou důležité, jinak by v Chartě nebyly. Nicméně, já osobně mám moc ráda všechny principy pod klíčovým pojmem „Podpora“ (Empowering v originále). Je to slovo, které mám velmi ráda, znamená to dát sílu rozhodovat se samostatně, jednat autonomně a myslet svobodně. Pro mě je to esence toho, čím mají informační a poradenské služby pro mládež být. A důvod, proč zpřístupnění těchto služeb všem mladým lidem přispívá k vytváření lepší společnosti. Samozřejmě to je cílem informačních služeb pro mládež jako takových. Ale aby se dostaly až do toho vysněného cíle, je třeba následovat všechny principy Charty.

 

Kdybyste mohla mít 3 přání, co byste si přála pro informační služby pro mládež v Evropě?


Aby všechny informační služby pro mládež v Evropě fungovaly ve shodě s principy Evropské charty informací pro mládež.
Aby se mladí lidé cítili podporování a dobře vybaveni pro práci s tím množstvím informací a desinformací, kterým čelí každý den. Na tom bude záviset budoucnost demokracie, a jak bude svět vypadat v následujících letech.
Aby informační služby pro mládež nebyl jen připravené odpovídat na potřeby mladých lidí, ale aby byly schopné předvídat, jak přizpůsobit své služby do budoucna. Svět se mění velmi rychle. Například umělá inteligence, virtuální realita, roboti etc. jsou na dosah. Musíme být připraveni na tyto výzvy a přemýšlet, jak tento technologický rozvoj začlenit do našich služeb. Bude to vyžadovat vzdělávání a mnoho kreativity, ale je to nezbytné, pokud si přejeme být užiteční i v budoucnosti. Budoucnost tvoříme už dnes!

 

 

Eva Reina je ředitelkou Eryica. Její náplní práce je strategické vedení, poradenství a lobbování. Každoročně tvoří roční plán práce a zajišťuje jeho dodržování a úspěšné plnění strategického plánu Eryica. Je zodpovědná za finanční otázky, získávání grantů a dotací na provoz organizace, vzdělávací a publikační aktivity, na zviditelnění a udržitelnost akcí Eryica. Zastupuje Eriyca a informační služby pro mládež na Evropské úrovni při jednání s politiky, státními i soukromými institucemi. Je zodpovědná za lidské zdroje, rozvoj organizace a rozrůstání sítě členů a podporu strategických partnerství. Zodpovídá se představenstvu organizace a valnému shromáždění všech členů.

*ERYICA ( European Youth Information and Counselling Agency) je mezinárodní nezisková organizace, která vznikla v roce 1986 a je zaregistrovaná v Grand - Duchy v Lucembursku, kde v současnosti také sídlí její sekretariát. Jedním z cílů organizace je koordinace činnosti a zvyšování úrovně kooperace mezi subjekty, které se zabývají informačními a poradenskými službami pro mladé lidi ERYICA se snaží vytvořit a propojit celoevropskou síť struktur, které působí v  uvedených oblastech.

eva (500x333).jpg, 500x333, 78.31 KB

 

Vložila: Lenka Kodrlová 11/2019

© 2015 - Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště • Realizace web studio dat