Naše akce

<<7 / 2024>>
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Zobrazit kalendář

Akce ze Slovácka

Další akce

Anketa

Jsme součástí sítě Informačních

center pro mládež ČR!

Upozornění

V rámci akcí, pořádaných Informačním centrem pro mládež, jsou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce na webových stránkách ICM a na účtech sociálních sítí ICM a v tiskovinách.

Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Mohlo by tě zajímat

Facebook

Hradišťská hledačka

Každý den, v každé roční období. Příjemná procházka spojená se zábavným poznáváním historie královského města Uherské Hradiště se zlatým pokladem na konci. Vytiskněte si nebo vyzvedněte v Íčku.

Partneři

Napište nám

5 + 1

Evropská charta informací pro mládež

Evropa opět připomíná, že mladí mají právo na kvalitní informace. Evropská informační a poradenská agentura pro mládež Eryica novým zněním charty opět upozorňuje na informační potřeby mládeže a vytváří základní principy v práci s informacemi pro mládež.

Charta se sjednotila
Do přijetí nové charty existovaly dva dokumenty – Evropská charta informací pro mládež a Principy online informací. Současná Charta shrnuje a zjednodušuje principy informačních poradenských služeb pro mládež, bez ohledu na to, zda jsou informace poskytovány online nebo off-line.

Česká republika patří mezi země, jež Chartu dodržují.
K dodržování principů Charty se svým podpisem zavázalo již více než 70 organizací z téměř 40 zemí evropského kontinentu. Za Českou republiku zásady Charty dodržuje Síť informačních center pro mládež (ICM) a její dodržování je jednou z hlavních podmínek k získání certifikace kvality poskytovaných služeb v ICM.

9 principů Charty
Nezávislost, dostupnost, inkluze, respektování potřeb, podpora, participace, etika, proaktivita a profesionalita jsou ode dneška hvězdami evropské on-line kampaně, kterou za Českou republiku koordinuje Národní informační centrum pro mládež. Každý týden, ode dneška do poloviny prosince, bude na sociální sítích věnován jednomu z principů Charty.

Sledujte a sdílejte!
Žijeme v době, kdy informace mnohonásobně přerostly poptávku. Je těžké se v nich vyznat a třídit je. Profesionálové z řad pracovníků Informačních center pro mládež jsou vyškoleni tak, aby pomohli mladým lidem vyhledávat a ověřovat informace v rámci principů Charty.

Ukažte svému okolí, že i pro vás jsou ověřené informace důležité a sdílejte kampaň! 
 

 

 

Nová Evropská charta informací pro mládež stanovuje principy práce s informacemi pro mládež a určuje nový směr v informování mládeže v České republice.

Právo na informace bylo uznáno, mimo jiné, ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Úmluvě o právech dítěte, v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Doporučení č. (90) 7 Rady Evropy týkající se informací a poradenství pro mladé lidi v Evropě. Z těchto a dalších dokumentů vychází Evropská charta informací pro mládež, kterou při své práci denně používají především pracovníci Informačních center pro mládež, aby zajistili kvalitní poskytování informačních a poradenských služeb. A to jak v České republice, tak v ostatních evropských státech.

První znění Evropské charty informací pro mládež vzniklo již v roce 1993. Od té doby se v informačních a poradenských službách mnoho změnilo. Na to v průběhu let reagovala i Charta. Autorem Charty je organizace European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA). Jedním z 36 členů Eryica je Národní ústav pro vzdělávání, zastoupený oddělením Národní informační centrum pro mládež (NICM), jež zastává funkci národního koordinátora v ČR.
Eryica sleduje potřeby dětí a mládeže prostřednictvím Informačních center pro mládež, reaguje na změny v životě mladých lidí, vnímá trendy v oblasti informovanosti a snaží se předvídat, kam bude oblast informací a poradenství pro mládež směřovat v budoucnu.
Evropská charta informací pro mládež je zcela zásadním dokumentem, který ovlivnil vznik mnoha evropských i českých strategických materiálů. Vychází z ní Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020, Národní kodex standardů kvality poskytovaných služeb v ICM i proces národní certifikace ICM v ČR. Dodržováním Charty podmiňuje MŠMT získání certifikace kvality poskytovaných služeb v ICM.
Nové znění Evropské charty informací pro mládež bylo přijato na 29. valném shromáždění Eryica, v Portugalském Cascais v dubnu 2018. Nahrazuje předchozí verze včetně Principů on-line informací pro mládež. Originál Charty najdete na: https://www.eryica.org/european-youth-information-charter/. České znění na webových stránkách NICM.

Národní informační centrum pro mládež koordinuje evropskou kampaň v České republice

Národní informační centrum pro mládež se zapojilo do evropské on-line kampaně, která má za cíl novou verzi Charty propagovat.

Eryica koordinuje tuto kampaň mezi jednotlivými státy Evropy a informace najdete na www.eryica.org. Od poloviny října do prosince bude každý týden věnován jednomu z devíti z principů, které Charta definuje. Nezávislost, dostupnost, inkluze, respektování potřeb, podpora, participace, etika, proaktivita, profesionalita.
Kampaň bude probíhat v on-line prostředí i v síti Informačních center pro mládež. Více o kampani najdete na stránkách NICM. , více informací o síti ICM najdete na www.ismcr.cz. Informace o kampani je možné najít na www.nicm.cz, Facebooku NICM a Instagramu NICM.
 

NEZÁVISLOST

0_Independent_key_cz.png (600x600, 246.00 KB)
1.1.png (600x600, 311.42 KB)
1.2.png (600x600, 444.07 KB)
1.3.png (600x600, 484.96 KB)

DOSTUPNOST

4_accessible_keyword.png (600x600, 269.74 KB)
2.1.png (600x600, 599.90 KB)
2.2.png (600x600, 459.91 KB)
2.3.png (600x600, 566.23 KB)

INKLUZE

8_Inclusive_key_cz.png (600x600, 277.40 KB)
3.1.png (600x600, 576.05 KB)
3.2.png (600x600, 446.92 KB)
3.3.png (600x600, 495.73 KB)

RESPEKTOVÁNÍ POTŘEB

12_NeedsBased_key_cz.png (600x600, 243.80 KB)
4.1.png (600x600, 501.66 KB)
4.2.png (600x600, 498.98 KB)
4.3.png (600x600, 449.61 KB)
4.4.png (600x600, 427.81 KB)

PODPORA

16_Empowering_key_cz.png (600x600, 202.99 KB)
5.1.png (600x600, 495.40 KB)
5.2.png (600x600, 470.74 KB)
5.3.png (600x600, 469.61 KB)

PARTICIPACE

20_PARTICIPATIVE_key_cz.png (600x600, 288.47 KB)
6.1.png (600x600, 509.50 KB)
6.2.png (600x600, 532.06 KB)
6.3.png (600x600, 508.88 KB)

ETIKA

24_ETHICAL_keyCZ.png (600x600, 266.25 KB)
7.1.png (600x600, 495.32 KB)
7.2.png (600x600, 479.99 KB)
7.3.png (600x600, 481.75 KB)

PROFESIONALITA

28_Professional_key_cz.png (600x600, 199.95 KB)
8.1.png (600x600, 528.89 KB)
8.2.png (600x600, 540.58 KB)
8.3.png (600x600, 581.28 KB)
8.4.png (600x600, 580.61 KB)
8.5.png (600x600, 552.21 KB)

PROAKTIVITA

34_Proactive_key_cz.png (600x600, 245.04 KB)
9.1.png (600x600, 598.74 KB)
9.2.png (600x600, 287.94 KB)
9.3.png (600x600, 618.34 KB)

 

Mohlo by tě zajímat:

umluva-o-pravech-ditete.pdf (.pdf, 139.25 KB)
Kompendium2009_final.pdf (.pdf, 3.43 MB)
klikni na obrázek, 743x519, 409.60 KBklikni na obrázek

 

Zdroj: Národní informační centrum pro mládež

 

Zpracovala: Lenka Kodrlová 10/2018

Aktualizace: Lenka Kodrlová 10/2019

© 2015 - Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště • Realizace web studio dat